มณฑลเหลียวหนิงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จด้วยการใช้เกษตรกรรมดิจิทัล

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2023

หวาง ชือจง ผู้ปลูกธัญพืชรายหลักในเมืองซินหมิน มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน แม้ว่าจะเป็นฤดูการทำเกษตรที่ยุ่งมากที่สุด แต่เขาก็ยัง “รู้สึกสบาย” เนื่องจากเขารู้ว่าจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยแอปพลิเคชันการทำฟาร์มอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถตรวจสอบแผนที่ดาวเทียมของพื้นที่เพาะปลูก สภาพอากาศแบบเรียลไทม์ในอีกสองชั่วโมงข้างหน้า และความชื้นในดิน

หวางกล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ เราต้องวัดพื้นที่เพาะปลูกด้วยตนเอง ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ต้องการ และติดตามการเติบโตของพืชผลด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้ดาวเทียมรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เรา มีการแจ้งสถานะปัญหาและระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว ช่วยลดงานลาดตระเวนภาคสนามลงอย่างมาก”

ในหลายปีมานี้ เมืองซินหมินได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา “เกษตรกรรมดิจิทัล” เพื่อผลผลิตทางการเกษตรและการทำฟาร์มที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน ในเมืองซินหมิน มีเรือนกระจกปลูกต้นไม้ จำนวน 55,000 แห่ง ซึ่งปลูกผักได้ผลผลิตเกือบ 1 ล้านตันต่อปี ในขณะนี้ กำลังสร้างคิวอาร์ โค้ด (QR Code) สำหรับเรือนกระจกแต่ละแห่งเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทางดิจิทัลได้

บริษัท Shenyang Qiushi Agricultural Sci-Tech Development Co., Ltd. ในเมืองซินหมิน มีโรงงานปลูกพืชที่มีลักษณะเป็นห้องทดลอง มีระบบท่อน้ำที่ส่งน้ำและสารละลายธาตุอาหารสำหรับพืชผักตลอดเวลา รวมถึงจะมีป้ายแสดงข้อมูลพืชที่ระบุการเติบโตของผัก รวมถึงวันปลูกและวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้


เกษตรกรกำลังตรวจสอบการเจริญเติบโตขององุ่นในเรือนกระจกในเมืองซินหมิน มณฑลเหลียวหนิง
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดยศูนย์สื่อจากเมืองซินหมิน)

หล่วน ปิง (Luan Bing) ประธานบริษัทฯ กล่าวว่า “พวกเรากำลังใช้เกษตรกรรมแบบแม่นยำเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตพืชผล โดยผ่านโซลูชั่นการจัดการสารอาหารที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ตรวจวัดแบบเรียลไทม์ และการปรับอัตราส่วนของสารอาหาร ทำให้เราสามารถป้อนสิ่งที่พืชต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

ประธานบริษัทฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มี “โรงงานพืช” ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตร.ม. และผลิตผักใบ 19 ชนิด ด้วยผลผลิต 40 ตันในแต่ละปี การเพาะปลูกแบบไม่ใช้ดินสามารถป้องกันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่เกิดจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง QR Code ก็ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลของพืชได้อย่างเต็มที่

เมืองซินหมินมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ความทันสมัย ด้วยการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เครือข่ายการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร