ห้องทดลองอวกาศของจีนเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ

(People's Daily Online)วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2023

ตามข้อมูลจากองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน (CMSA) เปิดเผยว่าสถานีอวกาศเทียนกงบนวงโคจรของจีนทำหน้าที่เป็นห้องทดลองบนอวกาศของชาติจีนได้เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว รวมทั้ง มีการผลักดันการประยุกต์ใช้ทางอวกาศและบรรลุผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์

หลิน ซีเฉียง รองผู้อำนวยการ CMSA กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. ว่าโครงการวิจัยและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์บนวงโคจรจำนวนทั้งสิ้น 110 โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว รวมถึงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตในอวกาศและการวิจัยร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์ของสภาวะไร้น้ำหนัก และเทคโนโลยีอวกาศใหม่ ๆ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลก ผลลัพธ์การวิจัยหลายเรื่องบนห้องทดลองอวกาศได้นำประโยชน์มาสู่โลกมนุษย์

ตามข้อมูลจากหลิน ซีเฉียง ผลทดลองจากโครงการอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนสำเร็จมากกว่า 4,000 รายการและมีการนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติและการดำรงชีวิตของประชาชน

หลินเสริมว่า ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตในอวกาศได้นำไปใช้กับชีววัตถุ ยารักษาโรค เวชศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร

มีการทดลองขยายพันธุ์บนอวกาศมากกว่า 3,000 การทดลอง ปลูกธัญพืชหลักมากกว่า 240 พันธุ์ รวมทั้ง พันธุ์ผัก ผลไม้ พืช และดอกไม้ใหม่กว่า 400 ชนิด ทำให้มีผลผลิตทางธัญพืชรายปีเพิ่มขึ้น 2.6 พันล้านกิโลกรัม

หลินกล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวยังได้ประยุกต์ใช้กับประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ การลดและป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงบริการสาธารณะ ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาการมีธรรมาภิบาลทางสังคมที่ทันสมัย