งานเทศกาลวัฒนธรรมในหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

(People's Daily Online)วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2023


ภาพถ่ายทางอากาศของแม่น้ำชางฮว่าในตำบลชางฮว่า เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 มีการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมที่ชางฮว่า เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจภาคกลางคืนด้วยการ
นำเสนอวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) รวมถึงส่งเสริมจุดท่อง
เที่ยวและของกินเล่นในท้องถิ่น (ซินหัว/ซวี อวี่)

ภาพพิธีเปิดของเทศกาลวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 ที่ตำบลชางฮว่า เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทาง
ตะวันออกของจีน โดยมุ่งสร้างเศรษฐกิจภาคกลางคืนด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907)
และราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) รวมถึงส่งเสริมจุดท่องเที่ยวและของกินเล่นในท้องถิ่น (ซินหัว/ซวี อวี่)

ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 นักท่องเที่ยวกำลังเดินเยี่ยมชมงานเทศกาลวัฒนธรรมที่ตำบลชางฮว่า
เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน งานเทศกาลวัฒนธรรมเปิดฉากเมื่อวันที่ 18 ส.ค. โดยมุ่งสร้าง
เศรษฐกิจภาคกลางคืนด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279)
รวมถึงส่งเสริมจุดท่องเที่ยวและของกินเล่นในท้องถิ่น (ซินหัว/ซวี อวี่)

นักท่องเที่ยวสวมชุดจีนโบราณเดินเที่ยวถนนในงานเทศกาลวัฒนธรรมที่ตำบลชางฮว่า เมืองหางโจว มณฑล
เจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 18 ส.ค. (ซินหัว/ซวี อวี่)

ศิลปินแสดงดนตรีในงานเทศกาลวัฒนธรรมที่ตำบลชางฮว่า เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. (ซินหัว/ซวี อวี่)