จีนส่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่สู่วงโคจร

(People's Daily Online)วันอังคาร 22 สิงหาคม 2023


จรวดขนส่งลองมาร์ช-4ซี (Long March-4C) ได้บรรทุกดาวเทียมสำรวจโลกพุ่งทะยานออกจากศูนย์ปล่อย
ดาวเทียมจิ่วฉวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 (ซินหัว/หวาง เจียงปัว)

จีนได้ส่งดาวเทียมดวงใหม่เพื่อการสำรวจโลกขึ้นสู่วงโคจรจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

จรวดขนส่งลองมาร์ช-4ซี (Long March-4C) ได้บรรทุกดาวเทียมเกาเฟิน-12 04 (Gaofen-12 04) พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าในเวลา 1:45 น. (ตามเวลาประเทศจีน) และได้เข้าสู่วงโคจรอย่างประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงดังกล่าวจะดำเนินงานหลายด้าน รวมถึงการสำรวจที่ดิน การวางผังเมือง การออกแบบโครงข่ายถนน การประเมินผลผลิตทางการเกษตร และการบรรเทาภัยพิบัติ

อนึ่ง การปล่อยดาวเทียมครั้งนี้นับเป็นภารกิจครั้งที่ 484 ของจรวดขนส่งตระกูลลองมาร์ช