บทวิเคราะห์: ประชาคมโลกต้องหยุดยั้งญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสี

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2023

แม้ถูกรุมประณามอย่างหนักจากชาวประมงท้องถิ่น ประเทศเพื่อนบ้านและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก แต่ญี่ปุ่นได้เริ่มปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่มหาสมุทรเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นวันดำมืดของโลกและมนุษยชาติ

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะถือเป็นภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลก ในน้ำที่ปนเปื้อนมีกัมมันตรังสีมากกว่า 60 ชนิดที่รู้จักกันในชื่อนิวไคลด์กัมมันตรังสี ไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ได้ในการจัดการกับกัมมันตภาพรังสีจำนวนมาก และสายพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวอาจกระจายไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทร นำไปสู่ผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ต่อระบบนิเวศทางทะเลและสุขภาพของมนุษย์ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะทยอยทิ้งน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ มากกว่า 1.3 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรเป็นเวลา 30 ปี

ญี่ปุ่นฉาวโฉ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์จากการปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีลงสู่ทะเล และกลายเป็นผู้สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศและผู้ก่อมลพิษในมหาสมุทรโลก

จนถึงขณะนี้ การตัดสินใจทิ้งน้ำปนเปื้อนดังกล่าวลงมหาสมุทร ยังไม่มีการพิสูจน์ความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือของสถานที่บำบัดน้ำเสียในระยะยาว ตลอดจนความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสี

การเคลื่อนไหวของทางการญี่ปุ่นที่ไร้ความรับผิดชอบทำให้โลกเสี่ยงต่อการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนทุกประเทศอย่างร้ายแรงในด้านสุขภาพ การพัฒนา และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ประชาชนในประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้หรือไกลจากญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป

นอกเหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นยังทำให้เกิดข้อห่วงกังวลทางการทูตและความไว้วางใจในวงกว้าง รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกที่จะปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่มหาสมุทรแม้ว่าจะมีทางเลือกมากมาย รัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงการขาดการไตร่ตรองล่วงหน้าและความรับผิดชอบ

มหาสมุทรเป็นสมบัติร่วมกันของมวลมนุษยชาติทั่วโลก โลกไม่ควรทนต่อการจัดการน้ำเสียที่นำมาซึ่งหายนะของญี่ปุ่น ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่ผิดและความประมาทของญี่ปุ่น ก่อนที่จะเกิดผลตามมาอย่างไม่อาจรับมือได้และคาดเดาไม่ได้ต่อระบบนิเวศทางทะเล มนุษยชาติและโลกที่เป็นบ้านเดียวของมนุษย์

จีนคัดค้านและประณามการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรและขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นหยุดการกระทำผิดนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนนิวเคลียร์ จีนจึงระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหมดจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา

การดำเนินการร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อปกป้องโลกจากความเสียหายที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถย้อนกลับได้จากน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสี ญี่ปุ่นจะต้องรับฟังข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและประชาคมระหว่างประเทศ ละทิ้งความหยิ่งผยองและความดื้อรั้น มีความรับผิดชอบตามที่ควรจะมี และยุติวิสัยทัศน์แคบ ๆ ในการปล่อยน้ำเสียนิวเคลียร์