โครงการคลองแห่งใหม่เสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีน-อาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2023

คลองผิงลู่ซึ่งเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยแผนการลงทุนมูลค่า 72.7 พันล้านหยวน (ประมาณ 348. 96 พันล้านบาท) คลองขนส่งผิงลู่มีความยาว 134.2 กม. เริ่มจากอ่างเก็บน้ำซีจินในเมืองเหิงโจวไปจนถึงท่าเรือชินโจวทางตอนใต้ของกว่างซี

ทางน้ำแห่งนี้มีแผนเริ่มเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2569 ซึ่งจะสามารถรองรับเรือเดินทะเลระดับ 5,000 ตันได้ คลองผิงลู่เป็นโครงการเรือธงของเขตพื้นที่ระเบียงการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) ร่วมสร้างโดยรัฐบาลประจำกว่างซีในภาคตะวันตกของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยถือเป็นเส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ที่สำคัญ

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าคลองผิงลู่จะประสานกับทางด่วนและทางรถไฟในปัจจุบันเพื่อการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเมื่อสร้างเสร็จ

คลองผิงลู่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าโดยตรงจากกว่างซี ยูนนานและกุ้ยโจวผ่านระบบแม่น้ำซีเจียงไปยังท่าเรือต่าง ๆ ในอ่าวเป่ยปู้ในกว่างซี แทนที่การใช้เส้นทางผ่านมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจะช่วยย่นระยะทางการขนส่งได้ราว 560 กิโลเมตร

Bishnu Pukar Shrestha เอกอัครราชทูตเนปาลประจำจีน มีความประทับใจในประโยชน์และศักยภาพของโครงการนี้ และเชื่อมั่นว่าคลองผิงลู่ไม่เพียงแต่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งภายในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและโลกหลังจากที่คลองสร้างเสร็จ