สวนโส่วกังในปักกิ่งและเขต Ruhr ของเยอรมันเป็นพยานการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์

(People's Daily Online)วันศุกร์ 01 กันยายน 2023


เขตรูหร์ (Ruhr) ในประเทศเยอรมันและสวนโส่วกังในปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน “ยักษ์ใหญ่” แห่งวงการเหล็กทั้งสอง
ต่างเป็นพยานแห่งกระบวนการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์

เขตรูหร์ (Ruhr) ในประเทศเยอรมันและสวนโส่วกังในปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน “ยักษ์ใหญ่” แห่งวงการเหล็กทั้งสองต่างเป็นพยานแห่งกระบวนการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์

เขตรูหร์ในประเทศเยอรมันเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในยุโรป เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตถ่านหินและเหล็กกล้าของเยอรมนี นิคมอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน Zollverein ในเอสเซนเป็นหนึ่งในเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เนื่องจากประเทศเยอรมันมีการแปลี่ยนถ่ายสู่อุตสาหกรรมพลังงาน ในปี 2536 นิคมอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินแห่งนี้จึงยุติการดำเนินงานอย่างสิ้นเชิง โครงสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เป็นแบบอย่างนี้ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2544 ศูนย์อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินโซลเวอไรน์ (Zollverein) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก

โส่วกังตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 ในภาษาจีนหมายถึง “เหล็กแห่งเมืองหลวง” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสต์อุตสาหกรรมของจีน รัฐบาลจีนได้มีการย้ายสถานที่การผลิตเหล็กของโส่วกังไปยังมณฑลเหอเป่ย ซึ่งอยู่ติดกับปักกิ่ง โดยมีกลุ่มบริษัทเหล็กไปสร้างสายการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 สวนโส่วกังที่เคยเป็นโรงงานเหล็กได้ถูกเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กซ์กีฬาและวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อมรดทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเป็นรายแรกของจีน รวมถึงยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานการค้าด้านการบริการนานาชาติของจีน


บันไดเลื่อนที่แปลงมาจากสายพานลำเลียงถ่านหินที่พิพิธภัณฑ์รูหร์ในเขตอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในโซลเวอไรน์
ในเมืองเอสเซน ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 (ซินหัว/จาง ฟาน)

วิวภายในสวนโส่วกังในเขตสือจิ่งชันของปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 (ซินหัว/เหริน เชา)

พิธีเปิดมหกรรมนิยายวิทยาศาสตร์จีน 2566 ในสวนโส่วกังในเขตสือจิ่งชันของปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 (ซินหัว/จาง เฉินหลิน)

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลที่สวนโส่วกังในเขตสือจิ่งชัน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 (ซินหัว/เฉิน จงเหา)

บันไดเลื่อนที่แปลงมาจากสายพานลำเลียงถ่านหินที่พิพิธภัณฑ์รูหร์ในเขตอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินใ
นโซลเวอไรน์ในเมืองเอสเซน ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 (ซินหัว/จาง ฟาน)

อาคารต่าง ๆ ภายในเขตอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในโซลเวอไรน์ในเมืองเอสเซน ประเทศเยอรมัน
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 (ซินหัว/จาง ฟาน)

ห้างสรรพสินค้าภายในสวนโส่วกังในเขตสือจิ่งชัน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 (ซินหัว/เหริน เชา)

ภาพสถานที่จัดงาน CIFTIS ประจำปี 2565 ในสวนโส่วกัง เขตสือจิ่งชัน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 (ซินหัว/ฉี เสี่ยวอี)

ทิวทัศน์ภายในสวนโส่วกังในเขตสือจิ่งชัน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 (ซินหัว/เหริน เชา)

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมโรงงานเตาอบโค้กในเขตอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินโซลเวอไรน์ในเมืองเอสเซน
ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 (ซินหัว/จาง ฟาน)

นักท่องเที่ยวนั่งรถไฟฟ้าชมวิวภายในเขตอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินโซลเวอไรน์ในเมืองเอสเซน ประเทศเยอรมัน
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 (ซินหัว/จาง ฟาน)

คนขี่จักรยานในเขตอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินโซลเวอไรน์ในเมืองเอสเซน ประเทศเยอรมัน
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 (ซินหัว/จาง ฟาน)

ทิวทัศน์ภายในสวนโส่วกังในเขตสือจิ่งชัน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 (ซินหัว/เหริน เชา)