จีนยืนหยัดที่จะแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาร่วมกับโลก

(People's Daily Online)วันศุกร์ 01 กันยายน 2023

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายไต้ ปิง รองผู้แทนถาวรจีนประจำสหประชาชาติ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสุนทรพจน์ของนายอาคิม สไตเนอร์ (Achim Steiner) ผู้บริหารสูงสุดของ UNDP ในการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสำนักงานบริหารโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNOPS) โดยกล่าวว่า จีนยังคงยืนหยัดที่จะแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาร่วมกับโลก

นายไต้ ปิง กล่าวว่า ปัจจุบัน วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกเกี่ยวพันและซ้อนทับกันอยู่ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ได้ดำเนินการไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว แต่ความคืบหน้าโดยรวมกลับต่ำกว่าความคาดหมายอย่างมาก ดังนั้น ประเทศกำลังพัฒนาต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานการพัฒนาของสหประชาชาติอย่างเร่งด่วน

จีนชื่นชมที่ UNDP บูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน และแนะนำโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน พลังงานสะอาด และการเงินดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา และส่งเสริมการลดความยากจน รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมกัน

จีนมีความกังวลอย่างมากในปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาที่ UNDP กำลังเผชิญอยู่ และเรียกร้องให้ชาติผู้บริจาคดั้งเดิมปฏิบัติตามข้อสัญญาในการให้ทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง โดยหวังว่า UNDP จะยังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับประเทศต่าง ๆ และส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อีกทั้ง สนับสนุนความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South cooperation) และความร่วมมือแบบพหุภาคี

นายไต้ ปิง กล่าวว่า จีนยืนหยัดที่จะแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาร่วมกับโลก จีนได้เสนอและดำเนินการข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiatives หรือ GDI) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา จำนวนโครงการความร่วมมือเชิงปฏิบัติของ GDI เกิน 100 โครงการ จีนประกาศในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 15 ที่เพิ่งปิดฉากลง โดยระบุว่า สถาบันการเงินของจีนจะเปิดตัวกองทุนพิเศษมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 350,000 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลก

มาตรการดังกล่าวจะส่งเสริมประเทศต่าง ๆ ในการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จีนรอคอยที่จะร่วมมือกับ UNDP และประเทศสมาชิกภายใต้กรอบ GDI อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายในการพัฒนา และจะไม่ทิ้งประเทศหรือใครไว้ข้างหลัง