นายกฯจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอาเซียนและผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ 26

(CRI)วันศุกร์ 08 กันยายน 2023


ภาพจากซินหัว

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอาเซียนและผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ หรือการประชุม 10+3 ครั้งที่ 26 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในที่การประชุม นายหลี่ เฉียงระบุว่า จีนยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย ถือโอกาสในการปฏิบัติ “แผนการทำงาน10+3” ชุดใหม่ เน้นการดำเนินงานในสามประการดังนี้

ประการที่หนึ่ง ยังคงส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ต้องเผยแพร่ผลประโยชน์ของ “ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระดับภูมิภาค”อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการไหลเวียนอย่างเสรีของปัจจัยสำคัญ ๆ กระชับการยกระดับของการลงทุนทางการค้าให้มีขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น หวังให้ทุก ๆ ฝ่ายสนับสนุนเขตฮ่องกงเข้าร่วมข้อตกลงฯ ในฐานะสมาชิกใหม่รอบแรก

ประการที่สอง ยังคงกระชับการแบ่งงานและประสานงานของอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้ลึกซึ้ง ต้องยืนหยัดสปิริตของการเปิดกว้าง ร่วมมือกัน อำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ยังคงความได้เปรียบของความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการเกื้อกูลทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างมั่นคงและราบรื่น

ประการที่สาม ส่งเสริมการนำทางด้วยการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลอย่างต่อเนื่อง จีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือนวัตกรรมกับทุก ๆ ฝ่ายในขอบเขตต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล พลังงานสะอาด รถยนต์พลังงานใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ร่วมบุกเบิกจุดเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน นายหลี่ เฉียงได้อภิปรายจุดยืนของจีนเกี่ยวกับกรณีประเทศญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีว่า การจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศมหาสมุทรทั่วโลกและสุขภาพของผู้คนทั้งหลาย ญี่ปุ่นควรปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของตนอย่างซื่อสัตย์ ดำเนินการปรึกษาอย่างเต็มที่กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และจัดการน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีด้วยวิถีทางอย่างมีความรับผิดชอบ