การประชุมสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าบริการจีน-ไทยสู่การพัฒนาคุณภาพสูงในทศวรรษที่ 2 ของ BRI”

(People's Daily Online)วันศุกร์ 08 กันยายน 2023


ภาพจากหอการค้าไทยในจีน

ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 4 กันยายน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน ศูนย์บริการส่งเสริมการลงทุนปักกิ่ง และหอการค้าไทยในจีนร่วมกันจัดงานประชุมสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าบริการจีน-ไทยสู่การพัฒนาคุณภาพสูงในทศวรรษที่ 2 ของ BRI” ภายใต้งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีนประจำปี 2566 โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนบริษัท รวมถึงแขกผู้มีเกียรติต่าง ๆ

นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวในที่ประชุมว่า อุตสาหกรรมการบริการกำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของโลก ในปี พ.ศ. 2564 ปริมาณการค้าบริการของประเทศไทยสูงถึง 9.6 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ การจ้างงานในอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานของทั้งประเทศ ซึ่งภาคการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากถึง 1.44 ล้านคน ตัวเลขนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าจีนและไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีชีวิตชีวา

นางสาวเกศรินทร์ อริยพงศ์ รองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกล่าวในงานว่า หอการค้าไทยในจีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีนนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 16 ปีที่แล้ว งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีน (CIFTIS) เป็นเวทีสำคัญของความร่วมมือทางการค้าภาคบริการของทั้งสองประเทศ หอการค้าไทยในจีนได้จัดงานสัมมนาเวทีพิเศษของประเทศไทยในงาน CIFTIS ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 7 ปี ด้วยหัวข้อเกี่ยวกับ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น

นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอในงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีนประจำปี 2566 มีความหมายลึกซึ้งยิ่ง จีนเดินหน้าส่งเสริมการเปิดกว้างระดับสูง และส่งเสริมความทันสมัยแบบจีนอย่างครอบคลุมด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง ประเด็นสำคัญคือการเสริมสร้างเส้นทางการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้แข็งแกร่ง ประเทศจีนมีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ประสบผลสำเร็จ จีนนำประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จแบ่งปันสู่ประเทศอื่น ๆ เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถเรียนรู้และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองได้