บริษัท SAIC Motor-CP มุ่งพัฒนาตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 11 กันยายน 2023
บริษัท SAIC Motor-CP มุ่งพัฒนาตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
พนักงานทำงานในโรงงานของบริษัท SAIC Motor-CP ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 (ซินหัว/หวาง เถิง)

ในปี พ.ศ. 2556 โรงงานรถยนต์สัญชาติจีน SAIC ได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ปเพื่อก่อตั้งบริษัท SAIC Motor-CP บริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศในกลุ่มอาเซียน โรงงานของบริษัทสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ด้วยพื้นที่ 700,000 ตารางเมตร ถือเป็นโรงงานฐานการผลิตรถยนต์แบรนด์ MG ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พนักงานทำงานในโรงงานของบริษัท SAIC Motor-CP ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 (ซินหัว/หวาง เถิง)
พนักงานทำงานในโรงงานของบริษัท SAIC Motor-CP ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 (ซินหัว/หวาง เถิง)
พนักงานทำงานในโรงงานของบริษัท SAIC Motor-CP ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 (ซินหัว/หวาง เถิง)
พนักงานทำงานในโรงงานของบริษัท SAIC Motor-CP ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 (ซินหัว/หวาง เถิง)