เสิ่นหยางประกาศนโยบายตำแหน่งงานและนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษฉบับล่าสุด

(People's Daily Online)วันพุธ 13 กันยายน 2023

เมื่อวันที่ 12 กันยายน รัฐบาลเมืองเสิ่นหยางได้จัดงานแถลงข่าวการประชุมแลกเปลี่ยนผู้มีความสามารถพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (เสิ่นหยาง) ประจำปี ค.ศ. 2023 และงานแถลงข่าวการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ประจำปี ค.ศ. 2023 ที่สำนักงานของหนังสือพิมพ์พีเพิลส์ เดลี่ ในกรุงปักกิ่ง  ในที่ประชุมฯ นายหวัง จื้อกัง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมเมืองเสิ่นหยางได้เปิดเผยข้อกำหนดของตำแหน่งงานและนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษฉบับล่าสุด


นายหวัง จื้อกัง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมเมืองเสิ่นหยางประกาศข้อกำหนด
ของตำแหน่งงานและนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษฉบับล่าสุด

ข้อมูลจากในงานแถลงข่าวระบุว่า การประชุมแลกเปลี่ยนผู้มีความสามารถพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (เสิ่นหยาง) ประจำปี ค.ศ. 2023 และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ประจำปี ค.ศ. 2023 จะจัดขึ้นพร้อมกันที่เมืองเสิ่นหยางในเดือนตุลาคมนี้ โดยในระหว่างการประชุม จะมีบริษัท 7,701 แห่งมาประกาศรับสมัครงาน 151,000 ตำแหน่ง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเสิ่นหยางสามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรที่เก่งและมีความสามารถพิเศษที่หลากหลายป้อนสู่ตลาดงานได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงระบบนโยบายสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบรางวัลสนับสนุนแก่ผู้มีความสามารถพิเศษประเภท A B C ตั้งแต่ 500,000 หยวนถึง 5 ล้านหยวน รวมทั้ง สนับสนุนเงินทุน 700,000 หยวนถึง 1.1 ล้านหยวนสำหรับการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเงินอุดหนุนการซื้อที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ เมืองเสิ่นหยางจะเปิด “ช่องทางสีเขียว” สำหรับผู้มีความสามารถระดับสูงในการเข้ารับการรักษาพยาบาล การจ้างงานของคู่สมรส และการศึกษาของบุตร โดยจะให้ค่าครองชีพและเงินอุดหนุนการซื้อบ้านครั้งแรกแก่นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาใหม่ตามมาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ