ใช้ตาข่ายคลุ่มดินที่ทำจากกาบมะพร้าวฟื้นฟูทุ่งหญ้าในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2023

 
ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ก่อนการฟื้นฟู (ภาพบน ถ่ายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566) และหลังการฟื้นฟู (ภาพล่าง ถ่ายเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2566) ที่หมู่บ้านก๋าเออร์หม่า ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (ซินหัว)

หญ้างอกโผล่พ้นตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวที่บริเวณเหมืองร้างในอำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตเชียงอาป้า ที่เคยเป็นเหมืองถ่านหินมาก่อน ตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวมีโครงสร้างที่กะทัดรัดและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี สามารถยับยั้งการพังทลายของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความลาดชันที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชเมื่อหมดประโยชน์ใช้งาน

เนื่องจากในอดีตมีการขุดหิน จึงมีหินปนอยู่ในดินทำให้ยากต่อการเพาะปลูกพืชพรรณ และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมต่อระบบนิเวศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำฮวงโห การใช้ตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวถือเป็นวิธีการใหม่ในการฟื้นฟูทุ่งหญ้า


หญ้าที่งอกขึ้นมาจากพื้นผิวที่คลุมด้วยตาข่ายที่ทำจากกาบมะพร้าวที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบลต่าจ๋าซื่อ
อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

คนงานวางตาข่ายที่ทำจากกาบมะพร้าวบนทางลาดในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองร้างที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบลต่าจ๋าซื่อ
อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

คนงานวางตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวบนทางลาดพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองร้างที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบลต่าจ๋าซื่อ
อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

หญ้าที่งอกขึ้นมาจากตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบลต่าจ๋าซื่อ
อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

คนงานวางตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวบนทางลาดในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองร้างที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบล
ต่าจ๋าซื่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

คนงานวางตาข่ายคลุมดินที่ทำจากกาบมะพร้าวบนทางลาดในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองร้างที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบล
ต่าจ๋าซื่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นพื้นที่หลังการฟื้นฟูที่หมู่บ้านตั๋วหม่า ตำบลต่าจ๋าซื่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ไก้ มณฑลเสฉวน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)