ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “เล่าเรื่องอักษรจีน” ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศเดินทางไปชมสถาบันหนังสือไห่หุ้ย ณ เมืองจิ้นเฉิง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 15 กันยายน 2023
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “เล่าเรื่องอักษรจีน” ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศเดินทางไปชมสถาบันหนังสือไห่หุ้ย ณ เมืองจิ้นเฉิง
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ คุยกับนักเรียน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

บ่ายวันที่ 14 กันยายน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ “เล่าเรื่องอักษรจีน” ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันหนังสือไห่หุ้ยในอําเภอหยางเฉิง เมืองจิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน  สถาบันหนังสือแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันหนังสืออันดับที่หนึ่งของอําเภอหยางเฉิง

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ กําลังฟังมัคคุเทศก์อธิบายอยู่ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ เขียนพู่กันจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ กําลังฟังมัคคุเทศก์อธิบายอยู่ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ กําลังฟังมัคคุเทศก์อธิบายอยู่ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ถ่ายรูปด้วยกัน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)