หัตถกรรม “ตุ๊กตานำโชค” สร้างความอู้ฟู่ให้ชาวท้องถิ่นมณฑลเสฉวน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 18 กันยายน 2023
หัตถกรรม “ตุ๊กตานำโชค” สร้างความอู้ฟู่ให้ชาวท้องถิ่นมณฑลเสฉวน
สมาชิกคนหนึ่งของสหกรณ์หัตถกรรมทำเครื่องประดับสำหรับตุ๊กตานำโชคในชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน  ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)

สหกรณ์หัตถกรรมชุมชนไป๋เหอ มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 2553  สมาชิกสหกรณ์ได้ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบสมัยใหม่ให้เป็นตุ๊กตาทำมือชื่อ “ตุ๊กตาลัคกี้” (Lucky Doll)   ตุ๊กตานำโชคมีขายทั้งในและต่างประเทศ กลายเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นและเพิ่มรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสหกรณ์หัตถกรรมชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)
สมาชิกสหกรณ์หัตถกรรมชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทำตุ๊กตานำโชคเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)
สมาชิกคนหนึ่งของสหกรณ์หัตถกรรมชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)
สมาชิกสหกรณ์หัตถกรรมชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทำเสื้อผ้าให้กับตุ๊กตานำโชค เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)
สมาชิกสหกรณ์หัตถกรรมโพสถ่ายภาพหมู่กับตุ๊กตานำโชคที่ทำด้วยมือของพวกเขา ที่ชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)
ตุ๊กตานำโชคจากชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)
ตุ๊กตานำโชคจากชุมชนไป๋เหอ ตำบลถังเค่อ อำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย แคว้นปกครองตนเองอาป้ากลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต-เชียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ซินหัว)