งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ดึงดูดผู้จัดนิทรรศการจากทั่วโลก

(People's Daily Online)วันจันทร์ 18 กันยายน 2023
งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ดึงดูดผู้จัดนิทรรศการจากทั่วโลก
สถานที่จัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)

งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 เริ่มขึ้นในวันที่ 16 กันยายนที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน มีบริษัทร่วมงานเกือบ 2,000 ราย พื้นที่ทั้งหมดในการจัดแสดงงานราว 102,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่จัดแสดงจากผู้ประกอบการต่างประเทศมีสัดส่วนราว 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่งานทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง ๆ เกือบ 750 แห่ง จาก 45 ประเทศเดินทางมาร่วมในงานมหกรรมครั้งนี้ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ 640 แห่งจากประเทศในอาเซียน นอกจากจะมีพาวิลเลียนของประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนแล้ว ยังมีพาวิลเลียนข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (BRI) ของนานาชาติด้วย ซึ่งจัดแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพจากพันธมิตร BRI

พาวิลเลียนของประเทศอินโดนีเซียในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
บูธประชาสัมพันธ์เขตนำร่องการลงทุนและการพัฒนาที่ครอบคลุมกัมพูชา-จีนในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
พาวิลเลียนของประเทศเวียดนามในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
พาวิลเลียนของประเทศมาเลเซียในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนในพาวิลเลียนของประเทศมาเลเซียในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
บูธกรมการค้าต่างประเทศของไทยในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
พาวิลเลียนข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (BRI) ของนานาชาติในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)
บูธแสดงผลิตภัณฑ์จากประเทศรัสเซียในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 20 ในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/จาง ไข่เวย)