นายหวัง อี้พบผู้ช่วยประธานาธิบดีฝ่ายกิจการความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ

(CRI)วันอังคาร 19 กันยายน 2023

ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2566 นายหวัง อี้ สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พบปะหารือกับเจค ซัลลิแวน ผู้ช่วยประธานาธิบดีฝ่ายกิจการความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ณ สาธารณรัฐมอลตา หลายครั้ง

ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นที่จะรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ให้ดีขึ้น นายหวัง อี้ย้ำว่าเรื่องไต้หวันถือเป็นเส้นสีแดงเส้นแรกที่ผ่านไม่ได้ในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ สหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมทั้ง 3 ฉบับระหว่างจีน-สหรัฐฯ และปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะไม่สนับสนุน “แผนการเป็นเอกราชของไต้หวัน” การพัฒนาของจีนมีพลวัตภายในที่แข็งแกร่งและเป็นไปตามตรรกะทางประวัติศาสตร์ ไม่สามารถขัดขวางได้ สิทธิในการพัฒนาโดยชอบธรรมของชาวจีนไม่สามารถถูกริดรอนได้อย่างเด็ดขาด

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญที่ได้รับจากการประชุมที่เกาะบาหลี รักษาการติดต่อการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศ และจัดการหารือระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในด้านกิจการเอเชียแปซิฟิก กิจการทางทะเลและนโยบายต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยูเครน คาบสมุทรเกาหลี และประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคอื่นๆ