บทสัมภาษณ์นักวิชาการกัมพูชา: หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสีเขียว

(People's Daily Online)วันพุธ 18 ตุลาคม 2023

นักวิชาการกัมพูชากล่าวที่กรุงพนมเปญ มื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนได้ส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตสีเขียวอย่างมากในทุกประเทศที่เข้าร่วม

นายโจเซฟ แมทธิวส์ ศาสตราจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยนานาชาติ BELTEI (BELTEI International University) ในกรุงพนมเปญ กล่าวว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้เปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากมายมหาศาล และสนับสนุนการพัฒนาสีเขียวในกว่า 100 ประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556

นายโจเซฟ แมทธิวส์ กล่าวว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้เสนอโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงในประเทศที่เข้าร่วมในด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง พลังงานทดแทน การเงินสีเขียว การเชื่อมต่อดิจิทัล สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประโยชน์อย่างมากจากโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่จีนลงทุนและได้รับความช่วยเหลือ โดยเสริมว่าสำหรับกัมพูชาโครงการสำคัญเหล่านั้น ได้แก่ ทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ถนน สะพาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ ท่าเรือ สนามบินและสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช “โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาได้เปลี่ยนไปมากโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยสู่การสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย”

นายโจเซฟ แมทธิวส์ กล่าวว่าโครงการเหล่านี้มีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาและการลดความยากจน อัดฉีดแรงผลักดันที่แข็งแกร่งต่อการสร้างชุมชนกัมพูชา-จีนที่มีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่ด้วยคุณภาพสูง ระดับสูง และมีมาตรฐานสูง การพัฒนาสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเซซานสองตอนล่าง ขนาด 400 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสตึงแตรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา เป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการได้สร้างทางประมงยาว 2,900 เมตร ซึ่งทางประมงที่มีลักษณะคล้ายธรรมชาตินี้มีความจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการอพยพของปลาได้ดีขึ้น และเพื่อรักษาความหลากหลายของปลาในพื้นที่

ศาสตราจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยนานาชาติ BELTEI กล่าวว่าแม้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะมีผลกระทบเชิงบวกทั้งหมดต่อโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาสีเขียวของประเทศด้อยพัฒนาและด้วยพัฒนาที่สุดของโลก แต่ประเทศตะวันตกบางประเทศก็เผยแพร่เรื่องราวที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นเชิงลบเกี่ยวกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางต่อทั่วโลกอย่างไร้หลักการ “ดูเหมือนว่าการต่อต้านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของพวกเขาจะมีแรงจูงใจทางการเมือง” และพร้อมระบุ “โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไม่ได้ตั้งขึ้นตามมาตรฐานที่มีอุดมการณ์เฉพาะเจาะจง”