ปธน.จีนพบปะกับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ

(CRI)วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2023

วันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบปะกับนายกาวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงชี้ว่า จีนและสหรัฐอเมริกา เป็นสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ยอดมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของทั่วโลก ประชากรคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรโลก และการค้าทวิภาคีคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของทั่วโลก ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวเนื่องกัน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า ความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ได้มาไม่ง่าย จึงควรได้รับการถนอมความสัมพันธ์อันดีมากขึ้น

นโยบายของจีนที่มีต่อสหรัฐฯ มีความต่อเนื่องกันคือ การเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จีนจะยังคงทำงานในทิศทางนี้ต่อไป และหวังว่าสหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับจีนในทิศทางเดียวกัน