หวัง อี้หารือกับผู้แทนจากแวดวงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ

(CRI)วันอังคาร 31 ตุลาคม 2023

วันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พูดคุยและหารือกับตัวแทนจากแวดวงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนได้ขยายการเปิดกว้างสู่ภายนอก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อีกทั้งได้ยกระดับการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ประกาศดำเนินชุดมาตรการสำคัญ ๆ ในที่การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (BRF) ครั้งที่ 3 นำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการไปมาหาสู่กันทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ จีนแสดงความชื่นชมต่อแวดวงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ต่อกันระหว่างจีน-สหรัฐฯยังคงมีพลังขับเคลื่อนอันเข้มแข็ง ยังคงมีพื้นฐานที่มั่นคงและเจาะลึก และยังคงมีอนาคตอันกว้างไกลหวังให้ทุกคนจับโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและการเปิดกว้างที่มีระดับสูงของจีน แสดงบทบาทการเป็น “หินบัลลาสต์” สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า ปลูกฝังความคิดเห็นของประชาชนและรากฐานทางสังคมที่เป็นมิตรต่อกันระหว่างทั้งสองประเทศ สร้างคุณประโยชน์ใหม่ในการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯให้ดีขึ้น

บรรดาตัวแทนจากแวดวงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯแสดงความคิดเห็นถึง การฟื้นฟูการติดต่อพูดคุยในทุกระดับของสหรัฐฯ-จีนนั้น นำมาซึ่งกำลังใจอย่างมาก ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้องและแน่นแฟ้นกันอย่างมาก ความสัมพันธ์ที่แข็งขันระหว่างสหรัฐฯ-จีนต่างมีความสำคัญต่อสองประเทศ ในการบรรลุความสำเร็จของตน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน มีความมั่นใจต่อการตลาดจีน สนับสนุนรัฐบาลของสองประเทศดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกต่อการติดต่อทางบุคลากร หวังว่าจะขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นำความผาสุกต่อประชาชนทั้งสองประเทศยิ่งขึ้น

นายหวัง อี้ ได้อภิปรายอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจจีน รวมถึงทางการจีนได้ดำเนินมาตรการเชิงสร้างสรรค์ในขอบเขตต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงตลาด และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา