การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกปี 2023 จับตามองการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(CRI)วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2023

วันที่ 11 พ.ย. 66 ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกปี 2023 เปิดประชุม ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กร นักวิสาหกิจ ตลอดจนเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้มารวมตัวกันเพื่ออภิปรายการผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมสุดยอดปีนี้มีประเด็นว่า “รวมบุคลากรดีเด่นในใต้หล้า ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตอันดีงาม” ภายใต้หัวข้อประจำปี คือ “การนวัตกรรมของเยาวชน เป็นพลังสร้างสรรค์อนาคตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้” โดยจะจัดประชุมอภิปรายตลอดปี มีพิธีเปิด พิธีปิด กิจกรรมฟอรั่มหลัก 13 ครั้ง กิจกรรมพิเศษในต่างประเทศ 3 ครั้ง กิจกรรมฟอรั่มประจำวัน 23 ครั้ง

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์จีนและรัฐบาลประชาชนมณฑลเจ้อเจียง เป็นแบรนด์เนมสำคัญด้านการต่างประเทศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยาวชนของจีนและแพลต์ฟอร์มสำคัญของการเชื่อมสัมพันธ์ทรัพยากรทั่วโลกของเมืองเจ้าภาพ นับตั้งแต่จัดการประชุมฯครั้งแรกเมื่อปี 2019 เป็นต้นมา นักวิทยาศาสตร์เยาวชนจำนวนมากมายจากทั่วโลกรวมตัวกันที่แพลตฟอร์มการประชุมนี้ บรรลุความเห็นพ้องต้องกันหลายข้อ เสนอแผนการแก้ไขเชิงนวัตกรรมและต่อเนื่องได้ เพื่อรับมือกับการท้าทายทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยทางอาหาร ความปลอดภัยทางพลังงาน ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นต้น ประสบผลงานอันอุดมสมบูรณ์