บทวิเคราะห์: จีนชี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่การกระทำของมนุษย์ รอคอยการพบกันของผู้นำจีนและสหรัฐฯ

(CRI)วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2023


ภาพจาก CFP

ค่ำวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่โรงละครแห่งชาติจีน มีการจัดงานดนตรีเพื่อรำลึกการเยือนจีนครบรอบ 50 ปี ของวง the Philadelphia Orchestra การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนจีนกับสหรัฐฯ สร้างขึ้นด้วยดนตรีในเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

จีนระบุว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จีนกับสหรัฐฯ มีเหตุผลนับพันข้อในการสร้างความสัมพันธ์ให้ดี โดยไม่มีเหตุผลในการทำลายมิตรภาพระหว่างสองประเทศ จากการไปมาหาสู่กันระหว่างภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น การติดต่อกันระหว่างทางการนับวันก็ยิ่งมากขึ้น การหารือนโยบายทางการทูต การหารือกิจการด้านทะเล การหารือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ การหารือการควบคุมกำลังทหารและป้องกันการแพร่กระจาย การหารือเศรษฐกิจและการค้า เป็นต้น ทั้งหมดนี้ได้ส่งสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายมุ่งสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มั่นคง ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานในการพบกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐฯ ที่เมืองซานฟรานซิสโก

การพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ง่าย อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงการบรรลุความรับรู้ร่วมกันที่เกาะบาลี ซึ่งเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ ปัญหาไต้หวันเป็นปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สำคัญของจีน เป็นเส้นแดงที่ข้ามไม่ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯ แสดงท่าทีอีกครั้งในการดำเนินนโยบายจีนเดียวและไม่สนับสนุนการเป็นเอกราชของไต้หวัน เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ก็แสดงว่าไม่แสวงหาการตัดความสัมพันธ์กับจีน จนเห็นว่าการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเป็นผลกระทบร้ายแรงแบบภัยพิบัติต่อทั้งสองประเทศจนถึงทั่วโลก ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญคือเปลี่ยนคำพูดให้เป็นการกระทำ

ทั่วโลกจับตามองและหวังว่าการพบกันที่นครซานฟรานซิสโกในครั้งนี้จะทำความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะความสำคัญในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามนั้นจะมีความหมายอะไรต่อประเทศตน จีนเห็นว่าโลกกว้างใหญ่ ควรยอมรับการพัฒนาของแต่ละประเทศและเจริญรุ่งเรื่องร่วมกันทั้งจีนกับสหรัฐฯ สองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนแทนที่เป็นคู่แข่ง ควรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแทนที่ประลองกำลังจนไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย

งานมหกรรมนำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ 6 ที่เพิ่งสิ้นสุดลงนั้น สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก มีวิสาหกิจสหรัฐฯ มากกว่า 200 แห่ง สร้างสถิติในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ มีความลึกซึ้ง แยกจากกันไม่ได้ ใครจะเปลี่ยนแปลงใครก็ไม่ได้และใครก็อย่าคิดว่าจะทดแทนใคร

การพบกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของจีน ความรับผิดชอบของจีนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ สันติภาพและการพัฒนาของโลก หวังว่าสหรัฐฯ จะมองในมุมผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ของประชาชนและความรับผิดชอบต่อโลก ดำเนินการหารือกับจีนอย่างจริงจัง เปิดใจด้วยพฤติกรรมเอาจริงเอาจัง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ สามารถดีขึ้นและมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนเป็นผู้กำหนด