ปธน.จีนเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำกลุ่มเอเปกครั้งที่ 30 พร้อมกล่าวคำปราศรัยสำคัญ

(CRI)วันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2023


ภาพจากซินหัว

ช่วงเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่น มีการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 30 ที่ศูนย์ประชุมมอสโคนีเซนเตอร์ นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมการประชุม พร้อมกล่าวคำปราศรัยสำคัญในหัวข้อ “ยึดถือเจตนารมณ์แรกเริ่ม สามัคคีและร่วมมือกัน ร่วมส่งเสริมการเติบโตที่มีคุณภาพสูงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นายสี จิ้นผิงระบุว่า ตั้งแต่การจัดตั้งกลไกการจัดการประชุมของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นประจำมานี้ กลุ่มเอเปกได้อยู่ในแนวหน้าแห่งการเปิดกว้างและการพัฒนาทั่วโลกมาโดยตลอด ส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และการไหลเวียนของวัสดุและบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล สร้าง “ความมหัศจรรย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษของโลกกำลังเร่งตัวขึ้น เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ในฐานะกลไกของการเติบโตของโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังแบกรับภาระหน้าที่แห่งยุคสมัยที่มากขึ้น ในฐานะผู้นำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราต้องคิดอย่างลึกซึ้งว่า เราจะนำพาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างใดเข้าสู่ช่วงกลางศตวรรษนี้ เราจะสร้าง “30 ปีทอง”แห่งการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไร และจะให้กลุ่มเอเปกแสดงบทบาทที่ดียิ่งขึ้นในกระบวนการนี้ได้อย่างไร

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า พวกเราต้องยึดถือเจตนารมณ์แรกเริ่ม ตอบสนองคำเรียกร้องแห่งยุคสมัยด้วยท่าทีรับผิดชอบ ร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายทั่วโลก ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาอย่างทั่วด้าน สร้างสรรค์ประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง เข้มแข็ง และสันติภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนเอเชียแปซิฟิกและลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป


ภาพจากซินหัว

ประการแรก ยึดมั่นในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแข็งขัน ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง เสมอภาค ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ต้องเร่งการแปรรูปทางดิจิทัล ลดความห่างทางดิจิทัล สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ และการคำนวณควอนตัม เป็นต้น ให้มีความได้เปรียบใหม่ ๆ แห่งการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จีนมีการเสนอโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างชนบทแบบดิจิทัลของกลุ่มเอเปก ข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของวิสาหกิจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เพิ่มแรงขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ประการที่สอง ยึดมั่นการชี้นำด้วยการเปิดกว้าง ต้องรักษาการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง สนับสนุนและเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก รักษาเสถียรภาพและความราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ต่อต้านนำปัญหาทางเศรษฐกิจการค้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง ทางอาวุธ และความมั่นคง ต้องส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างแน่วแน่ เร่งกระบวนการของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3 เป็นการเพิ่มแรงขับเคลื่อนใหม่ต่อการส่งเสริมการประสานเชื่อมโยงกันของทั่วโลกและการจัดสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง

ประการที่สาม ยืนหยัดการพัฒนาด้วยสีเขียว ต้องยืนหยัดมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เร่งการผลักดันปรับวิธีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบสีเขียวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ร่วมมือผลักดันลดการปล่อยคาร์บอน ลดมลพิษ ขยายพื้นที่สีเขียว การเติบโตทางเศรฐกิจ ประชากรและการผลิต ทำให้สีพื้นของการพัฒนาแบบสีเขียวในเอเปกมีความเข้มข้น จีนยืนหยัดหนทางพัฒนาแบบสีเขียวที่ถือนิเวศวิทยาต้องมาก่อน ผลักดันให้ไม่ปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นอีกในปี 2030 และลดลงด้วย เราได้เสนอข้อริเริ่มความร่วมมือต่าง ๆ ของเอเปก เช่น จัดกิจการเกษตรสีเขียว เมืองยั่งยืน ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการปล่อยคาร์บอนต่ำ และป้องกันมลพิษทางทะเล เป็นต้น ผลักดันร่วมกันสร้างเอเปกที่สะอาดงดงาม

ประการที่สี่ ยืนหยัดการร่วมกันแบ่งปันและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ปัจจุบัน เราต้องปฏิบัติตามวาระการประชุมว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติ ผลักดันให้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นปัญหาสำคัญของวาระการประชุม กระชับการเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา ร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวเลขแดงเกี่ยวกับการพัฒนาของทั่วโลก ยินดีต้อนรับทุกฝ่ายเข้าร่วมข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของทั่วโลก กระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การขจัดความยากจน ความปลอดภัยเกี่ยวกับธัญญาหาร ความเป็นอุตสาหกรรม และการรวบรวมเงินทุนเพื่อพัฒนา เป็นต้น สร้างประชาคมร่วมกันพัฒนาของทั่วโลก ให้ประชาชนทุกประเทศร่วมกันแบ่งปันผลงานการพัฒนาความทันสมัย จีนจะสนับสนุนองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่อไป ร่วมกันทำให้เค้กแห่งการพัฒนาของเอเปกใหญ่ขึ้น

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า จีนกำลังใช้การทันสมัยในรูปแบบจีนผลักดันภารกิจอันยิ่งใหญ่ของการฟื้นฟูประชาชาติและการพัฒนาเพื่อให้ประเทศเข้มแข็ง จีนยืนหยัดเดินหนทางพัฒนาอย่างสันติ เป้าหมายพื้นฐานของการพัฒนาก็คือให้ประชาชนจีนมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าแทนที่ใคร ปีนี้เนื่องในโอกาสจีนดำเนินการปฏิรูปเปิดประเทศครบรอบ 45 ปี เราจะยืนหยัดการพัฒนาด้วยคุณภาพที่ดี ผลักดันการเปิดสู่ภายนอกในระดับสูง ใช้ความทันสมัยแบบจีนเป็นโอกาสใหม่ในการผลักดันความทันสมัยของประเทศต่าง ๆ ข้าพเจ้ายินดีร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานทั้งหลาย ใช้ความพยายามผลักดันให้ความร่วมมือเอเปกได้รับผลงานอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้าง “ช่วง 30 ปีทองคำ” ต่อไปให้กับเอเปก

นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นประธานการประชุม ประเด็นการประชุมครั้งนี้คือ “สร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อผู้คนทั้งหลาย”

ที่ประชุมได้ประกาศ “แถลงการณ์ซานฟรานซิสโกผู้นําความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC)”