ประมวลภาพ: ต้นไหมขัดฟันออกดอกบานสะพรั่งทั่วเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2023
ประมวลภาพ: ต้นไหมขัดฟันออกดอกบานสะพรั่งทั่วเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์

ต้นไหมขัดฟันออกดอกบานสะพรั่งทั่วเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

ต้นไหมขัดฟันเป็นต้นไม้ท้องถิ่นของทวีปอเมริกาใต้และออกดอกบานในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม

ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์