มหกรรมแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมเจียงซูเปิดฉากในกรุงกัวลาลัมเปอร์

(People's Daily Online)วันอังคาร 21 พฤศจิกายน 2023
มหกรรมแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมเจียงซูเปิดฉากในกรุงกัวลาลัมเปอร์
หญิงมาเลย์ (ขวา) และผู้ออกบูธชาวจีนในมหกรรมแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมเจียงซูของจีน ประจำปี ค.ศ. 2023 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สาธารณรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน (ซินหัว/เฉิง อี้เหิง)

มหกรรมแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมเจียงซูของจีนประจำปี ค.ศ. 2023 เปิดฉากขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  ดึงดูดผู้แสดงสินค้ามากกว่า 100 รายในภาคสิ่งทอ เซรามิก และอาหาร

มหกรรมแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน จัดแสดงนิทรรศการหลัก 6 หัวข้อ ได้แก่ วัฒนธรรมในมณฑลเจียงซู บริการดิจิทัล การแพทย์แผนจีน อาหารและการท่องเที่ยว การศึกษาระหว่างประเทศ และบริการทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เยี่ยมชมบันทึกการปรุงอาหารจีนของพ่อครัวในมหกรรมแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมเจียงซูของจีน ประจำปี ค.ศ. 2023 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สาธารณรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน (ซินหัว/เฉิง อี้เหิง)
มหกรรมแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมเจียงซูของจีน ประจำปี ค.ศ. 2023 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สาธารณรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน (ซินหัว/เฉิง อี้เหิง)