พื้นที่เขตการค้าเสรีนำร่องในคัชการ์จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า

(People's Daily Online)วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2023


รถบรรทุกออกเดินทางจากคัชการ์ เขตการค้าเสรีนำร่องซินเจียง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)

คัชการ์ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนพร้อมอำนวยความสะดวกแก่การเปิดกว้างของจีนสู่เอเชียและยุโรปผ่านเขตการค้าเสรีแห่งใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น

ข้อมูลจากรัฐบาลท้องถิ่นเปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน มูลค่าการค้าโดยรวมของที่นี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.7 อยู่ที่ 61.04 พันล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เขตการค้าเสรีนำร่องซินเจียงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 179.66 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเขตอุรุมชี เขตคัชการ์ และเขตฮอร์กอส การพัฒนาดังกล่าวได้เพิ่มความมั่นใจและความคาดหวังของเจ้าของธุรกิจที่ทำการค้าข้ามพรมแดน

ในพิธีเปิดตัวเขตการค้าเสรีนำร่องคัชการ์ในเขตซินเจียงของจีนในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน บริษัทจำนวน 35 แห่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้วยเงินทุนโครงการมูลค่ามากกว่า 1.76 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.62 หมื่นล้านบาท) ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การค้าและโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุใหม่ และชิ้นส่วนยานยนต์

ตามแผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีฯ จะมีการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในช่องทางการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พื้นที่ดังกล่าวจะขยายและเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นต่างประเทศ โดยเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น สินค้าเกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัยในพื้นที่ ขนาด 28.48 ตารางกิโลเมตรของคัชการ์ ​​เช่น โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน รวมทั้ง สร้างฐานการแปรรูปและกระจายสินค้าโภคภัณฑ์ที่เชื่อมโยงตลาดในเอเชียกลางและเอเชียใต้