อินโดนีเซียจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมจีน ความงดงามของเสฉวน” ที่กรุงจากาตาร์

(CRI)วันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2023


ภาพจาก Chinanews.com

ค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่น กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียมีการจัดกิจกรรม “วัฒนธรรมจีน ความงดงามของเสฉวน” โดยจัดแสดงกิจกรรมเช่น วัฒนธรรมสร้างสรรค์อาหารเสฉวน การลิ้มรสอาหารเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากากงิ้วเสฉวน กายกรรม ศิลปะการชงชา หุ่นยนต์ การเขียนพู่กันจีน การสัมผัสมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องมิได้ เป็นต้น แสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมดีเด่นของจีนและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เสฉวนให้กับชาวอินโดนีเซีย