มหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีนครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้ว

(CRI)วันพุธ 29 พฤศจิกายน 2023


ภาพจาก CFP

วันที่ 28 พฤศจิกายน มหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีนครั้งแรกเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่ง งานมหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยมีหัวข้อ “เชื่อมต่อทั่วโลก ร่วมสร้างอนาคต” บริษัทและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานครั้งนี้จะโชว์เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่ๆ ในขั้นตอนสำคัญของห่วงโซ่ประเภทต่างๆ

นับเป็นงานแสดงระดับชาติที่ใช้ห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวข้อในการจัดงานครั้งแรกของโลก บริษัทและองค์กรทั้งในและต่างประเทศจำนวน 515 แห่งได้เข้าร่วมมหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีนครั้งแรก โดยมีจัดโซนแสดงห่วงโซ่รถยนต์อัจฉริยะ ห่วงโซ่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่เทคโนโลยีดิจิทัลและห่วงโซ่ชีวิตที่มีสุขภาพดี ตลอดจนการบริการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งบริษัทต่างประเทศครองสัดส่วน 26% บริษัทสหรัฐฯ และยุโรปครองสัดส่วน 36% ของบริษัทต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน

นายจาง เซ่ากัง รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีนกล่าวว่า มหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีนครั้งแรกได้จัดแสดงให้เห็นเทคโนโลยีชั้นนำและผลิตภัณฑ์ใหม่ในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่ประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต อีกทั้งได้โชว์บริการด้านการเงิน โลจิสติกส์และแพลตฟอร์มบริษัท เป็นต้น

โดยมี 53 บริษัทของ 500 บริษัทโลก 57 บริษัทของ 500 บริษัทจีนและบริษัทที่มีเอกลักษณ์พิเศษใหม่จำนวนมากได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อร่วมกันอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือของห่วงโซ่อุทานระหว่างจีนกับต่างประเทศอย่างดี