เสร็จสิ้นการลาดตระเวนร่วมแม่น้ำโขง ครั้งที่ 135

(People's Daily Online)วันพุธ 29 พฤศจิกายน 2023

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เรือลาดตระเวน 4 ลำของจีนที่เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเข้าจอดที่ท่าเรือแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ถือเป็นการสิ้นสุดปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกันในลุ่มแม่น้ำโขงโดยจีน ลาว เมียนมาและไทย

การลาดตระเวนร่วมดังกล่าวมีเรือลาดตระเวน 7 ลำ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 176 คน จากทั้ง 4 ประเทศ ออกลาดตระเวนเป็นระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร

ในขณะลาดตระเวน คณะทำงานร่วมจากประเทศเหล่านี้ได้ตรวจยานพาหนะ 137 ลำ คน 285 คน และสินค้ามากกว่า 60 ตัน โดยได้จับกุมหนึ่งคนที่ข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงพบเหตุการณ์เรือล่มและได้จัดการช่วยลูกเรือชาวลาว 2 คน

อนึ่ง แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อแม่น้ำหลานชางในจีน ถือเป็นทางน้ำสายสำคัญของการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน