จีนพบหลุมศพสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในนครฉงชิ่ง

(People's Daily Online)วันศุกร์ 08 ธันวาคม 2023
จีนพบหลุมศพสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในนครฉงชิ่ง
เครื่องเขินที่ถูกขุดพบจากใต้ดินในหลุมฝังศพในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในเขตอู่หลง นครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)

มีการขุดพบโบราณวัตถุจำนวนกว่า 600 ชิ้นจากหลุมศพที่ได้รับการเก็บอนุรักษ์ไว้อย่างดีในเขตอู่หลงของนครฉงชิ่ง เช่น เครื่องเขิน ผลิตภัณฑ์จากไม้และไผ่ เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสำริดทองแดง

สมุดแผ่นไม้ที่ถูกขุดพบจากใต้ดินในหลุมฝังศพในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในเขตอู่หลง นครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)
นักโบราณคดีกำลังทำงานที่สถานขุดพบมรดกทางวัฒนธรรมในเขตอู่หลง นครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 (ภาพจากไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)