ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ประณามสหรัฐฯ ขัดขวางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผ่านมติการหยุดยิงปาเลสไตน์-อิสราเอล

(CRI)วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2023

วันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา นายมาห์มูด อับบาส ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ประกาศแถลงการณ์ประณามสหรัฐฯ ใช้สิทธิ์วีโต้ขัดขวางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผ่านมติเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างปาเลสไตน์-อิสราเอล โดยชี้ว่าจุดยืนของสหรัฐฯ “ก้าวร้าว” และ “ผิดศีลธรรม” ละเมิดค่านิยมและหลักการด้านมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิง

นายมาห์มูด อับบาส เห็นว่าสหรัฐฯ ควรรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บเสียชีวิตของเด็ก ผู้หญิง และคนชราในฉนวนกาซาที่เกิดจากการโจมตีของอิสราเอล เขาแจ้งเตือนว่านโยบายของสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

นายมาห์มูด อับบาสได้ขอบคุณประเทศสมาชิกอื่นๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พร้อมเรียกร้องให้สังคมโลกแสวงหาวิถีทางแก้ไขเพื่อหยุดยั้ง “การรุกราน” ของอิสราเอลในฉนวนกาซา