รัฐบาลลาวร่วมมือกับบริษัทจีนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(People's Daily Online)วันเสาร์ 09 ธันวาคม 2023

รัฐบาลลาวจะร่วมกับบริษัทจีนในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อกำหนดข้อริเริ่มโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: REDD+) ระหว่างกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาวกับบริษัทเสฉวน หัวโถว คาร์บอน ซิงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ (Sichuan Huatou Carbon Sink Development) ที่กรุงเวียงจีนทน์ เมืองหลวงของลาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา

หากการศึกษาความเป็นไปได้ให้ผลตามที่คาดและโครงการที่เสนอดำเนินต่อไป จะสามารถสร้างรายได้จากการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ