บทวิเคราะห์: “ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์” ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร

(CRI)วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2023

ซุลต่าน อัล จาเบอร์ (Sultan Al Jaber) ประธานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) กล่าวในที่ประชุมปิดที่รัฐดูไบ นี้ว่า เราควรภูมิใจกับความสําเร็จทางประวัติศาสตร์ ... นี่เป็นแผนที่แข็งแกร่ง สมดุล และการส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในประวัติศาสตร์ อย่างไม่ต้องสงสัย เป็นฉันทามติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประวัติศาสตร์ของ “ฉันทามติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” ส่วนใหญ่อยู่ที่การบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิล” เป็นครั้งแรก ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศที่ไปประชุมที่ดูไบครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ข้อความสุดท้ายใช้คําว่า “การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงคํากล่าวที่รุนแรงว่า “กําจัดเชื้อเพลิงฟอสซิล” แต่ยังสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงพลังงานของมนุษย์ที่ค่อย ๆ ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล