คอลเลคชันในพิพิธภัณฑ์พระราชวังของจีนเกือบครึ่งได้รับการเก็บบันทึกในรูปแบบดิจิทัล

(People's Daily Online)วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2023

เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มรดกทางวัฒนธรรมจำนวนประมาณ 900,000 ชิ้น/ชุด ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังของจีนได้รับการเก็บบันทึกในรูปแบบดิจิทัล คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์

หลู อิงฉวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า ในบรรดาคอลเลคชันจำนวนทั้งหมด 1.43 ล้านชุดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน มีจำนวน 700,000 ชุดที่ได้รับการเก็บบันทึกแบบดิจิทัล

เขาตั้งข้อสังเกตว่า การส่งเสริมการนำทรัพยากรดังกล่าวไปสู่รูปแบบดิจิทัลถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการใช้ประโยชน์และการนำเสนอที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ จีนยังได้เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการจัดหาเนื้อหาดิจิทัลในบริการวัฒนธรรมสาธารณะ รวมถึงโครงการสร้างระบบห้องสมุดอัจฉริยะและแพลตฟอร์มคลาวด์ด้านวัฒนธรรมสาธารณะ