จีนเผยตัวอักษรและคำยอดฮิตแห่งปี 2023

(People's Daily Online)วันศุกร์ 22 ธันวาคม 2023

จากการสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตัวอักษรจีนและคำศัพท์แห่งปี ค.ศ. 2023 ที่ได้รับการคัดเลือกคืออักษร “เจิ้น” มีความหมายว่า “แรงบันดาลใจที่สร้างจากตนเอง” และคำว่า “การพัฒนาคุณภาพสูง” ตามลำดับ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานทบทวนภาษาจีน ประจำปี ค.ศ. 2023 (Chinese Language Review 2023) ได้มีการเลือกตัวอักษรและคำศัพท์จากคำแนะนำของชาวเน็ตและผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ในกระบวนการคัดเลือก ยังได้ใช้อัลกอริทึมที่อิงตามคลังข้อมูลของตัวอักษรจีนด้วย

การคัดเลือกคำยอดฮิตจัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว โดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้สาธารณชนบันทึกชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม