สำรวจเมืองฉวนโจวที่มีชีวิตชีวา

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2024

เมืองฉวนโจว ในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “เมืองมรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)  เมืองฉวนโจวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความเชื่อมโยงอันแน่นแฟ้นกับทะเล

ฉวนโจวเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีต และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) และราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)