ล่องเรือจากเมืองฉวนโจวสู่โลก

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2024

“เรือฝูฉวน” เป็นชื่อของเรือสำเภาไม้เดินทะเล สร้างขึ้นตามแนวชายฝั่งในมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเหมาะกับการออกเดินทางไกลในท้องทะเล

เมืองฉวนโจวในฐานะจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล ในช่วงราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน อุตสาหกรรมการค้าทางทะเลของเมืองฉวนโจวเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และกลายเป็นศูนย์กลางการต่อเรือของประเทศ เรือค้าขายของจีนส่วนใหญ่ที่แล่นบนเส้นทางสายไหมทางทะเลผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรอินเดีย และชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก ล้วนเป็นเรือฝูฉวน