เมืองฉวนโจว ขุนทรัพย์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม

(People's Daily Online)วันศุกร์ 26 มกราคม 2024

ฉวนโจวตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) และราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)

“เมืองฉวนโจว: ศูนย์กลางการค้าของโลกในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนของจีน” (Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก (UNESCO) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

นอกจากมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ ฉวนโจวยังมีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จำนวนมาก