แหล่งผลิตชุดฮั่นฝูที่อำเภอเฉาเซี่ยน ยอดขายบูมต้อนรับตรุษจีน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 26 มกราคม 2024
แหล่งผลิตชุดฮั่นฝูที่อำเภอเฉาเซี่ยน ยอดขายบูมต้อนรับตรุษจีน
นักไลฟ์ขายสินค้ากำลังไลฟ์สดขายชุดฮั่นฝูที่อำเภอเฉาเซี่ยน มณฑลซานตง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567(พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/โจว หลินเจีย)

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา สินค้า “กั๋วเฉา” หรือ สินค้าใหม่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในสังคมจีน รวมทั้ง ชุด “ฮั่นฝู” หรือเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ฮั่น  ด้วยเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึง แหล่งผลิตชุดฮั่นฝูที่อำเภอเฉาเซี่ยน มณฑลซานตง มียอดขายชุดฮั่นฝูทั่วประเทศเติบโตอย่างมาก

อำเภอเฉาเซี่ยนเริ่มผลิตชุดฮั่นฝูในปี พ.ศ. 2561 และพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการดำเนินธุรกิจผ่าน “อีคอมเมิร์ซ” ซึ่งปัจจุบัน มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 40 ของตลาดการขายชุดฮั่นฝูทั่วประเทศ จากข้อมูลที่ทราบมา ยอดขายชุดฮั่นฝูในอำเภอเฉาเซี่ยนสูงถึง 7 พันล้านหยวนในปี พ.ศ. 2566 และมีผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับชุดฮั่นฝูเกือบ 100,000 คน

ชุดฮั่นฝูในโถงจัดแสดงที่อำเภอเฉาเซี่ยน มณฑลซานตง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567(พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/โจว หลินเจีย)