สถาปัตยกรรมโบราณใน “เกาะกู่ลั่งอวี่” นครเซี่ยเหมิน ประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์

(People's Daily Online)วันศุกร์ 02 กุมภาพันธ์ 2024
สถาปัตยกรรมโบราณใน “เกาะกู่ลั่งอวี่” นครเซี่ยเหมิน ประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์

เกาะกู่ลั่งอวี่ ตั้งอยู่ในนครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน มีสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์หลายแห่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมชม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387 มี 13 ประเทศมาตั้งสถานกงสุลที่เกาะกู่ลั่งอวี่ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รวมทั้งได้สร้างอาคารต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น โบสถ์ โรงเรียน โรงพยาบาล และบริษัทต่างชาติ ดังนั้น เกาะกู่ลั่งอวี่จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกจำนวนมาก

เกาะนี้มีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากกว่า 1,000 แห่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 เป็นสถานที่รวมวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก ซึ่งหลายแห่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและสถาปัตยกรรมจีนโบราณอยู่ด้วยกัน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 “เกาะกู่ลั่งอวี่: ชุมชนประวัติศาสตร์นานาชาติ” ได้รับการขึ้นทะเบียนในรายการมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 52 ของประเทศจีน

ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์