ประชาชนหาซื้อดอกไม้สำหรับเทศกาลตรุษจีนในตลาดดอกไม้สดที่ใหญ่สุดในเอเชีย

(People's Daily Online)วันพุธ 07 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน ตลาดดอกไม้โต่วหนาน ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จำหน่ายดอกไม้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว ดึงดูดผู้คนทั้งในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลมาเยือน

ตลาดดอกไม้โต่วหนาน ตลาดค้าดอกไม้สดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ส่งออกดอกไม้สู่ 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ในแต่ละปี ตลาดแห่งนี้จำหน่ายดอกไม้สดกว่า 1,600 สายพันธุ์ในกว่า 110 ชนิด

ประชาชนหาซื้อดอกไม้ในตลาดดอกไม้โต่วหนานในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หู จุนฮุย)

ประชาชนหาซื้อดอกไม้ในตลาดดอกไม้โต่วหนานในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หู จุนฮุย)

ผู้บริโภคถือช่อดอกไม้ที่ซื้อสำหรับเทศกาลตรุษจีนจากตลาดดอกไม้โต่วหนานในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567

ผู้บริโภคถือช่อดอกไม้ที่ซื้อสำหรับเทศกาลตรุษจีนจากตลาดดอกไม้โต่วหนานในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567

ประชาชนเยี่ยมชมตลาดดอกไม้โต่วหนานในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หู จุนฮุย)

ดอกไม้สดในตลาดดอกไม้โต่วหนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หู จุนฮุย)

ดอกไม้สดในตลาดดอกไม้โต่วหนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/หู จุนฮุย)