นายกฯ จีนส่งสารถึงกิจกรรมฉลองตรุษจีนปี 2024 ที่จัดขึ้นโดย “ผู้ตัดน้ำแข็ง” ใน 48 กรุ๊ปคลับของอังกฤษ

(CRI)วันพุธ 07 กุมภาพันธ์ 2024

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนส่งสารถึงกิจกรรมฉลองตรุษจีนปี ค.ศ.2024 ที่จัดขึ้นโดยผู้เชื่อมมิตรภาพ ใน 48 กรุ๊ปคลับ (THE 48 GROUP CLUB "THE ICEBREAKERS") ของอังกฤษ

นายกฯ จีนระบุในสารว่า ในระยะเวลาอันยาวนาน 48 กรุ๊ปคลับของอังกฤษเสมือนผู้ทลายกำแพงน้ำแข็งเพื่อสร้างมิตรภาพสองประเทศ ผลักดันการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจการค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคลากรระหว่างจีนกับอังกฤษ ส่งเสริมการอำนวยประโยชน์แก่กันและการได้รับชัยชนะร่วมกัน และกระชับจีน-อังกฤษให้มีความเข้าใจต่อกันมากขึ้น ประวัติศาสตร์จะจดจำคุณูปการของบุคคลที่เป็นมิตรกับจีนรุ่นเก่าแก่ของอังกฤษ การปฏิบัติที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การที่จีนกับอังกฤษเสริมสร้างความร่วมมือกัน ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของทั้ง 2 ฝ่าย หากยังเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก หวังว่า บุคคลในแวดวงต่าง ๆ ของจีนกับอังกฤษจะสื่อสารด้วย “จิตใจ” ดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับมิตรภาพของประชาชนจีน-อังกฤษ ส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตร บรรลุการอำนวยประโยชน์และได้รับชัยชนะร่วมกันระดับสูงยิ่งขึ้น