เส้นทางขนส่งอาหารทะเลด้วยโดรนในเซินเจิ้นเปิดให้บริการ

(People's Daily Online)วันพุธ 07 กุมภาพันธ์ 2024
เส้นทางขนส่งอาหารทะเลด้วยโดรนในเซินเจิ้นเปิดให้บริการ
โดรนในภาพบรรทุกอาหารทะเลบินออกจากท่าเรือหนานอ้าวชวงยงในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)

เส้นทางขนส่งอาหารทะเลด้วยโดรนจากท่าเรือหนานอ้าวชวงยง ทางตะวันออกของเซินเจิ้น และเขตหลงกั่งเปิดให้บริการแล้ว

โดรนบรรทุกน้ำหนักได้มากสุดถึง 20 กิโลกรัม อาหารทะเลจะถูกส่งถึงผู้ขนส่งท้องถิ่นและลูกค้าในที่สุด

คนงานร้านอาหารทะเลลำเลียงปูที่เพิ่งเก็บใหม่จากท่าเรือหนานอ้าว ชวงยงในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)
โดรนในภาพบรรทุกอาหารทะเลบินออกจากท่าเรือหนานอ้าว ชวงยงในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)
พนักงานบริษัทขนส่ง SF Express ส่งอาหารทะเลให้ที่บ้านลูกค้าในเขตหลงกั่ง เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)
พนักงานบริษัทขนส่ง SF Express นำพัสดุอาหารทะเลออกจากโดรนในเขตหลงกั่ง เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)
พนักงานนำพัสดุอาหารทะเลวางใส่ไว้ในโดรนเพื่อขนส่ง ที่ท่าเรือหนานอ้าว ชวงยง เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)
พนักงานร้านอาหารทะเลหยิบปูเพื่อจัดส่งตามคำสั่งซื้อที่ท่าเรือหนานอ้าว ชวงยง ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 (ซินหัว/เหมา ซือเชียน)