จีนสร้างศูนย์ชีวการแพทย์เพื่อการวิจัยโรค

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 08 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีเปิดการสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับการถ่ายภาพระดับโมเลกุล และการรักษาและตรวจวินิจฉัยภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮว๋ายโหรว ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันพุธที่ 7 ก.พ. 2567 (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง/เผยแพร่โดยซินหัว)

พิธีเปิดการสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับการถ่ายภาพระดับโมเลกุล และการรักษาและตรวจวินิจฉัยภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮว๋ายโหรว ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันพุธที่ 7 ก.พ. 2567 (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง/เผยแพร่โดยซินหัว)

เมื่อวันพุธที่ 7 ก.พ. 2567 จีนจัดพิธีเปิดการสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับการถ่ายภาพระดับโมเลกุล และการรักษาและตรวจวินิจฉัยภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮว๋ายโหรว ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

หยาง จื่อ นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การถ่ายภาพชีวการแพทย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ระบุว่า การสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ ดังกล่าว ครอบคลุมเนื้อที่ 29,000 ตารางเมตรด้วยเงินลงทุนประมาณ 630 ล้านหยวน (ประมาณ 88.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยจะเป็นส่วนสำคัญของโครงการถ่ายภาพชีวการแพทย์หลายรูปแบบและหลายขนาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่สำคัญที่สร้างเสร็จในเมืองวิทยาศาสตร์ฮว๋ายโหรวเมื่อปี 2565 และเริ่มดำเนินการทดลองในปี 2566

เฉิง เหอผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชั้นนำของจีน แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดฯ  (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง/เผยแพร่โดยซินหัว)

เฉิง เหอผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชั้นนำของจีน แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดฯ (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง/เผยแพร่โดยซินหัว)

ศูนย์ดังกล่าวมีกำหนดเปิดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2569 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังช่วยในการสังเกตกระบวนการเกิดโรคทั้งหมดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในชีวการแพทย์