ช่วงตรุษจีนแรงงานจีน-ไทยยังคงเร่งสร้างทางรถไฟความเร็วสูง

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2024

การก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และรถไฟความเร็วสูงมาตรฐานสายแรกของไทย ยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือเทศกาลตรุษจีน

โครงการนี้แบ่งออกเป็นสองเฟส จะเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค


สถานที่ก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2566 (ภาพโดย หวัง เติ้ง /ซินหัว)

เฟสแรกที่เชื่อมกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 14 ช่วง บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (China State Construction Engineering Corporation) กำลังทำงานในช่วงที่ 4-3

แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเผยว่าช่วงนี้ที่มีระยะทาง 23 กิโลเมตรประกอบด้วยโครงสร้างสะพานลอยทั้งหมด ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีความก้าวหน้าอย่างมากเนื่องจากทีมก่อสร้างบรรลุเป้าหมายสำคัญมากมาย ซึ่งรวมถึงการตั้งคานสะพานมากกว่า 100 ช่วง และการขุดอุโมงค์ตามเส้นทางแล้วเสร็จมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการประกอบเครื่องสร้างคานสะพานเครื่องที่ห้าที่ไซต์งาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเร่งการก่อสร้างคานสะพานได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายที่เกิดจากฤดูฝนในประเทศไทย ที่มักมีฝนตกหนักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ทีมงานจึงใช้วันหยุดเทศกาลตรุษจีนจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและควบคุมน้ำท่วม รวมถึงกำหนดวิธีการก่อสร้างเฉพาะสำหรับช่วงฤดูฝน 

ในช่วงวันหยุด คนงานจีนและไทยที่ทำงานในโครงการนี้ได้เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยการปิดคำกลอนทำเกี๊ยว เล่นบาสเก็ตบอล และร่วมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม

นายโจว เจียอี้ ผู้จัดการโครงการการรถไฟของบริษัทฯ กล่าวว่าในช่วงตรุษจีนนี้ คนงานสร้างทางรถไฟจีน-ไทยยังคงทำงานหนัก เดินหน้าสร้างสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างจีนและไทยให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด พร้อมเขียนบทใหม่บทหนึ่งของความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับคนหนุ่มคนสาว