การท่องเที่ยวอาเซียนบูมรับนักท่องเที่ยวจีนในเทศกาลตรุษจีน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024


นักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้องานหัตถกรรมพื้นเมืองที่ตลาดกลางคืนเมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ซินหัว)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมา นับเป็นการชี้ชัดอีกครั้งว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีนกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

ข้อมูลจาก Trip.com แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว ระบุประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามติด 10 อันดับเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยมของชาวจีนช่วงวันหยุดตรุษจีน

วันหยุดเทศกาลตรุษจีน 8 วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์นั้น นับเป็นช่วงเดินการทางเร่งด่วนครั้งแรกในรอบปีของจีน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนระบุว่าช่วงวันหยุดยาวนี้มีการเดินทางเข้าและออกมากกว่า 13.5 ล้านเที่ยว

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุช่วงวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 880,000 คน

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย จะมีการใช้จ่ายต่อคนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 20,000 หยวน (ประมาณ 100,000บาท) ซึ่งรายได้นี้มีส่วนสนับสนุนธุรกิจในหลายภาคส่วน