อนาคตเศรษฐกิจจีนสดใส: จีดีพีจีนปี 2566 มูลค่าเกิน 126 ล้านล้านหยวน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 04 มีนาคม 2024

รายงานภาวะเศรษฐกิจจีนประจำปี พ.ศ. 2566 ที่เพิ่งเปิดเผย ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (GDP) ประจำปี มีมูลค่าเกิน 126 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อัตราการเติบโตของจีนอยู่ในอันดับต้น ๆ ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ของโลก และการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2566 มีมูลค่ามากกว่า 6 ล้านล้านหยวน ซึ่งอาจเท่ากับผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อปีของประเทศขนาดกลางแห่งหนึ่ง

ผู้สังเกตการณ์ระดับนานาชาติบางคนเห็นว่า เศรษฐกิจของจีนคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกมากกว่าร้อยละ 30 และจีนยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ขณะนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2567 ถึงปี 2568 อัตราการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะยังคงสูงกว่าอัตราการเติบโตทั่วโลก และสูงกว่าอัตราการเติบโตของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงครองตำแหน่งแนวหน้าของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่