เสร็จสิ้นประชุมครั้งที่ 2 ชุดที่ 14 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนผ่านมติการเมืองแห่งการประชุมครั้งที่ 2 ชุดที่ 14 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

(CRI)วันจันทร์ 11 มีนาคม 2024

การประชุมครั้งที่ 2 ชุดที่ 14 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนได้ผ่านมติการเมืองแห่งการประชุมครั้งที่ 2 ชุดที่ 14 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนประจำปีนี้ได้เสร็จสิ้นและปิดฉากลงสมบูรณ์เรียบร้อย