สถานทูตไทยในปักกิ่งจัดงาน Women in Diplomacy ภายใต้ธีม “บทบาทของสตรีในวงการแฟชั่น ไทย-จีน”

(People's Daily Online)วันจันทร์ 11 มีนาคม 2024
สถานทูตไทยในปักกิ่งจัดงาน Women in Diplomacy ภายใต้ธีม “บทบาทของสตรีในวงการแฟชั่น ไทย-จีน”
ภาพจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงาน Women in Diplomacy โดยมุ่งเน้นฉลองความสำเร็จของสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้ง เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายระหว่างสตรีไทยและจีน โดยจัดขึ้นภายใต้ธีม “บทบาทของสตรีในวงการแฟชั่น ไทย-จีน” โดยนางเดือนสิบ ปัทมะสุนทร คัลเลน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธี

งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์สำคัญต่าง ๆ ในจีนและหน่วยงานวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีนแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ศูนย์เด็กแห่งชาติ สมาคมมิตรภาพแห่งชาติจีน (Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries) ศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรมสำหรับเด็กและสตรีแห่งนครซีอาน

ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสตรีและศิลปะ “เสน่ห์ กี่เพ้าโบราณ” โดยดีไซเนอร์หม่าจิง การจัดแสดงชุดกี่เพ้าโบราณ การบรรยายเรื่องอัตลักษณ์ผ้าไหมไทย และจัดแสดงภูมิปัญญาผ้าไหมไทย การทำถุงหอมบรรจุสมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีจีนกู่เจิ้ง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยและจีน

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีที่สตรีจากหลากหลายสาขาอาชีพได้ร่วมฉลองความสำเร็จและความสามารถของสตรีที่ได้ส่งผลบวกต่อการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและจีน

ภาพจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ภาพจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ภาพจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง