การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ “การสร้างพลังทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างจีนและไทย” จัดขึ้นที่เซินเจิ้น

(People's Daily Online)วันพุธ 13 มีนาคม 2024
การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ “การสร้างพลังทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างจีนและไทย” จัดขึ้นที่เซินเจิ้น
ที่ประชุม “การสร้างพลังทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างจีนและไทย” (ภาพจากผู้จัดงาน)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ “การสร้างพลังทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างจีนและไทย” จัดขึ้นที่เขตหลัวหู นครเซินเจิ้น

ในการประชุม จั่ว จินผิง หัวหน้าเขตหลัวหู กล่าวว่า “เขตหลัวหูยืนอยู่แถวหน้าของยุคสมัยอีกครั้ง” ภายใต้การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในการจัดตั้ง “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ของประเทศไทย และเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เขตหลัวหูจะมุ่งเดินหน้าต่อไปในการสำรวจศักยภาพความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี, เศรษฐกิจดิจิทัล, ยานพาหนะพลังงานใหม่, อุตสาหกรรมอัญมณี และสาขาอื่น ๆ รวมทั้ง “ยินดีต้อนรับ” และ “ก้าวออกไป” ด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้น

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ในบริบทของยุคความร่วมมือข้ามพรมแดนใหม่ที่มีมากขึ้น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ของไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและไทย หวังว่าจะมีบริษัทจากจีนมาเข้าร่วมมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเชิงลึกกับอาเซียนและตลาดโลก

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันระหว่างไทยและจีน และมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ ทำให้ทั้งสองประเทศเข้าสู่ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนยุคใหม่ที่มีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น

ในการประชุม ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด และหอการค้าเซินเจิ้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขณะเดียวกัน สำนักงานใหญ่กสิกรไทย ณ สถานที่ใหม่ในเขตหลัวหูได้เปิดดำเนินการ

ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดงานประชุม ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นในเขตหลัวหู

ที่ประชุม “การสร้างพลังทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างจีนและไทย” (ภาพจากผู้จัดงาน)